Psykologisk samtale

Den psykologiske samtale handler om, at du i et fortroligt rum kan tale om et tema, en problematik eller tilstand, som ligger dig på sinde. Det kan f.eks. handle om:

  • Livskrise – manglende retning eller balance i livet
  • Stress- og belastningsreaktion
  • Manglende mening, motivation eller engagement
  • Angst og usikkerhed
  • Utilstrækkelighedsfølelse
  • Arbejdslivsudfordringer
  • Studielivsudfordringer
  • Andet?
    – du er velkommen til at kontakte mig med en forespørgsel

Jeg har stor erfaring med terapeutiske, psykoedukative og udviklings- og læringsorienterede samtaler og samtaleforløb. Derudover har jeg en bred viden om psykisk sårbarhed og psykiatriske diagnoser. I samtalerne tager vi udgangspunkt i din aktuelle livssituation.

Jeg arbejder ud fra en ressourceorienteret tilgang med fokus på dig, dine behov, kompetencer, værdier, motivation og din potentielle læring. Mit fokus er også på vores samarbejdsrelation. Det er vigtigt for dit udbytte af samtalerne, at du kan have tillid til mig som psykolog og samtalepartner.

Et typisk samtaleforløb starter ved den første samtale, hvor vi i fællesskab søger at afdække din aktuelle situation samt de udfordringer, som du ønsker min hjælp til at forstå. Du kan læse mere om processen for et typisk samtaleforløb ved mig her. Det kan også være, at du har gjort dig tanker om, hvorvidt det overhovedet kan hjælpe dig at tale med en psykolog. Du kan læse mere om, hvad du kan få ud af et samtaleforløb her.

Mine psykologfaglige rødder er i den eksistentielle, humanistiske og psykodynamiske psykologi. Jeg anvender redskaber fra forskellige terapiretninger ud fra en vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig og de udfordringer, du oplever. Jeg arbejder endvidere med vitaliseringspsykologiske samtaler, som du kan læse mere om her. Derudover anvender jeg visualiserings- og afspændingsteknikker i forbindelse med forskellige typer af problemstillinger og udfordringer. Du kan læse mere om visualisering og afspænding her.

Hvis jeg – i samarbejde med dig – vurderer, at du vil være bedre hjulpet et andet sted, henviser jeg dig videre til andre psykologer i mit netværk eller til andre relevante tilbud.