Hvad kan du få ud af at tale med en psykolog?

Inden den første kontakt til en psykolog, er der mange, der tænker over, om det overhovedet kan hjælpe at tale med en psykolog. Har man ikke talt med en psykolog før, kan man også gøre sig tanker om, hvordan det foregår. Du kan læse mere om processen for et samtaleforløb ved mig her.

I løbet af et samtaleforløb med mig vil du sandsynligvis blive positivt forstyrret i forhold til din måde at tænke og være i verden på. Mange oplever også, at det er givende og lettende at tale med én, der står helt udenfor ens øvrige relationer (familie, kolleger, venner osv.) og som har tavshedspligt. Det kan også ind imellem være lidt hårdt og ressourcekrævende at tale med en psykolog. Det betyder, at man godt kan være træt efter en konsultation.

Dit mulige udbytte af et samtaleforløb ved mig kan være:

  • Afklaring
  • Bedre balance i livet
  • Højere grad af trivsel
  • At du bliver mere ‘dig selv’
  • Større opmærksomhed på dine værdier og det, der betyder noget for dig
  • Øget selvindsigt
  • Øget kendskab til psykologiske mekanismer

Psykologer er forpligtet til at skrive og opbevare journal og personlige oplysninger. At du går til samtale ved mig, vil ikke fremgå af din profil på sundhed.dk.