Mening, eksistens og psykologiske behov

Jan Tønnesvang & Sanne Schou

Mening, eksistens og psykologiske behov – i Psyke & Logos / Eksistenstænkning

Begrebet om mening hører til blandt de begreber fra psykologien og filosofien, som de fleste ved, hvad handler om, men samtidig kan have svært ved at forklare, hvis der spørges om, hvad det betyder.

Artiklen afdækker meningsbegrebets kognitive, konative og emotive komponenter, relaterer disse til betydningen af eksistentiel mening og argumenterer for, at mening er et psykologisk grundbehov (på lige fod med behov for eksempelvis autonomi, tilhør og kompetence). Menneskets meningssøgen er et eksistentielt grundvilkår, der korresponderer med behov for mening.

Med inddragelse af Vitaliseringspsykologi vises det, hvordan behovet for mening kan integreres i en helhedstænkning omkring betydningen af psykologiske grundbehov i menneskets eksistens.

Nøgleord: mening, mening i livet, meningssøgen, behov for mening, vitalisering, vitaliseringspsykologi.

I: Psyke & Logos, Bind 43, Nr. 1, 2022, s. 149-175.