Studierelaterede samtaler

Der kan være mange årsager til, at man er udfordret i sit studieliv eller i relation til sig selv og sin uddannelse. Motivation, balance og trivsel hænger sammen. Derfor er det vigtigt, at du i dit studie- og uddannelsesliv finder en balance mellem det, du brænder for – både fagligt og socialt – og dét, du i mindre grad brænder for og som alligevel skal gøres.

Det handler om, at du finder dig godt til rette i dit studie- og uddannelsesliv, så det giver dig mest mulig trivsel og læring. Det er vigtigt, at der er balance mellem dit studieliv og dit øvrige liv – arbejdsliv, sociale liv, familieliv, fritidsliv osv.


Stor erfaring med studierelaterede samtaler, studerende og uddannelsesområdet

Jeg har stor erfaring med og viden om de forskellige udfordringer og kriser, der kan være forbundet med at være ung og/eller under uddannelse. Særligt har jeg erfaring med studerende på videregående uddannelser, herunder også ph.d.-uddannelser. Det er min erfaring, at hurtig professionel hjælp og støtte er vigtigt for, at man kan komme tilbage på en god kurs.

Jeg har arbejdet med unge og studerende siden 2013. Derfra har jeg en bred viden om og indsigt i uddannelsesområdet generelt og de krav, der stilles til unge og voksne under uddannelse. Som studerende møder man forskelligartede krav både under sin uddannelse og lige efter man har afsluttet sin uddannelse. Det handler om at have fokus på hvilke ressourcer, der skal til for at kunne håndtere disse krav på gode måder.


Relevante temaer kan være:
  • Balance i studielivet
  • Mening, motivation og engagement
  • Kompetencer – faglige, sociale og personlige
  • Stress og belastning
  • Eksamensangst og præstationsangst
  • Studietvivl
  • Psykisk sårbarhed
  • Specialekrise
  • Andet?
Hvordan foregår det?

Et typisk samtaleforløb starter med den første samtale, hvor vi i fællesskab søger at afdække din aktuelle situation og de udfordringer, som du ønsker hjælp til. Du kan læse mere om processen for et samtaleforløb ved mig her. Det kan også være, at du har gjort dig tanker om, hvorvidt det overhovedet kan hjælpe dig at tale med en psykolog. Du kan læse mere om, hvad du kan få ud af et samtaleforløb her.