Processen i et samtaleforløb


Første samtale

I den første samtale afdækker vi i fællesskab din aktuelle situation og den eller de udfordringer, som du ønsker hjælp til at forstå og håndtere. For at jeg kan få så nuanceret et indblik i din situation som muligt, starter vi typisk med at tale om din livssituation generelt. Det gør vi med henblik på at fokusere på dét, der er relevant i forhold til problemstillingen. Ved den første samtale vil det sandsynligvis være dig, der taler mest og mig, der stiller uddybende spørgsmål. På trods af at det kan være svært at tale om de ting, der går dig på og de udfordringer, du oplever at have, så foregår samtalen alligevel på en afslappet og uformel måde.

Den første samtale bærer naturligt præg af, at det er første gang, vi møder hinanden. Det er vigtigt, at du har en oplevelse af, at du kan have tillid til mig som psykolog. Nogle gange kan det ske, at jeg vurderer, at du er bedre hjulpet et andet sted. Hvis det er tilfældet, hjælper jeg dig videre f.eks. til en anden psykolog.


Anden og efterfølgende samtaler

Ved de efterfølgende samtaler går vi i dybden med den eller de problemstillinger, som udfordrer dig, og som du gerne vil fokusere på. Vi tager forskellige redskaber og teknikker i brug – herunder også visualisering – alt efter, hvad der er hensigtsmæssigt og meningsfuldt i relation til dig og din situation.

Det er min erfaring, at man over 3-10 samtaler generelt kan få et ganske godt greb om tingene. For nogle er 3-5 samtaler tilstrækkeligt og andre profiterer af 10-12 samtaler eller mere. Det afhænger både af dine ressourcer for tiden og sværhedsgraden af dine udfordringer.


Afsluttende samtale

På et tidspunkt er du kommet så langt i din proces, at det er tid til, at vi skal sige farvel til hinanden. Den afsluttende samtale rummer typisk en fælles opsummering og afrunding af dit samtaleforløb. I den afsluttende samtale lægger jeg vægt på hjælp til selvhjælp. Det betyder, at vi fokuserer på dine ressourcer og kompetencer til at håndtere eller styre uden om udfordringer, som tidligere har bragt dig ud af kurs.

Et ‘farvel’ kan sagtens være et muligt ‘på gensyn’. Hvis du på et senere tidspunkt igen får brug for min hjælp, så er du velkommen til at kontakte mig.