Profil

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2012 og autoriseret af Psykolognævnet i 2017. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og har haft praksis i Aarhus N siden 2016. Jeg er tilknyttet Psykologisk Institut, Aarhus Universitet som ekstern lektor. Derudover er jeg med i netværket af psykologer ved Dansk Krisekorps.

Jeg arbejder med individuelle samtaler – konsultation, terapi og sparring. Udover forfatterskab, arbejder jeg også med formidling i form af oplæg og workshops indenfor uddannelsesområdet (for studerende og ph.d.-studerende) samt for medarbejdere og specialister, der varetager (eller ønsker at varetage) vitaliserende samtaler indenfor uddannelsesområdet. Jeg arbejder endvidere med formidling af Vitaliseringspsykologi i praksis i organisations- og erhvervssammenhæng (for ledere og medarbejdere).

I perioden 2013-2016 var jeg ansat som psykolog ved Aarhus Universitet, hvor min primære opgave var, at varetage studiestøttende samtaler med studerende, der af forskellige årsager var udfordret i deres studieliv. Jeg har en baggrund indenfor grafisk design og har tidligere været ansat i det private erhvervsliv indenfor det grafiske fag og IT-området i internationale virksomheder i Aarhus.

For til stadighed at give den bedst mulige hjælp til de personer, der opsøger mig som psykolog, modtager jeg løbende supervision, sparring og undervisning ved anerkendte og erfarne psykologer og supervisorer.

Jeg tilbyder samtaler på dansk eller engelsk i rolige lokaler på Trøjborg, Aarhus N.