Profil

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2012 og autoriseret af Psykolognævnet i 2017. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og har haft praksis i Aarhus siden 2016. Jeg er ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Desuden er jeg med i netværket af psykologer ved Dansk Krisekorps.

Jeg arbejder med individuelle samtaler – konsultation, terapi og sparring. Jeg arbejder også med formidling i form af oplæg og workshops indenfor uddannelsesområdet (for studerende og ph.d.-studerende) og indenfor organisationer og erhvervsliv (for ledere og medarbejdere).

I perioden 2013-2016 var jeg ansat som psykolog ved Aarhus Universitet. Dér arbejdede jeg med studiestøttende samtaler med studerende, der af forskellige årsager var udfordret i deres studieliv. Tidligere var jeg ansat i det private erhvervsliv indenfor det grafiske fag og IT-området i mellemstore internationale virksomheder i Aarhus.

For til stadighed at give den bedst mulige hjælp til dem, der opsøger mig som psykolog, uddanner jeg mig løbende. Jeg modtager supervision ved anerkendte og erfarne psykologer og supervisorer.

Jeg tilbyder samtaler på dansk eller engelsk i rolige lokaler på Trøjborg, Aarhus N.