Supervision

Når man arbejder med mennesker og skal varetage samtaler af forskellig dybde og karakter, er supervision, sparring eller debriefing en væsentlig faktor i forhold at sikre god kvalitet i sit arbejde og forebygge belastning og mistrivsel.

Jeg tilbyder supervision – individuelt og i mindre grupper – til f.eks. psykologer, ledere, vejledere og øvrige samtalepartnere m.v.

Relevante temaer kan være:

  • Vitaliserende samtaler
  • Sagssupervision
  • Personlige temaer
  • Sparring på forskellige udfordringer og problemstillinger
  • Personligt lederskab
  • Andet?
    – send gerne en mail med en forespørgsel til: mail@sanneschou.dk