Psykologisk samtale

Den psykologiske samtale handler om, at du i et fortroligt rum kan tale om et tema, en problematik eller tilstand, som ligger dig på sinde. Det kan f.eks. handle om:

 • Livskrise – manglende retning eller balance i livet
 • Stress- og belastningsreaktioner
 • Manglende motivation, engagement eller mening
 • Angst
 • Depression
 • Utilstrækkelighedsfølelse
 • Studieudfordringer
 • Arbejdslivsudfordringer
 • Andet?
  – du er velkommen til at kontakte mig med en forespørgsel

Jeg arbejder ud fra en ressourceorienteret tilgang med fokus på dig, dine behov, kompetencer, værdier, motivation og din potentielle læring. Mit fokus er også på vores samarbejdsrelation og det er vigtigt for dit udbytte af samtalerne, at du kan have tillid til mig som psykolog og samtalepartner.

Jeg har stor erfaring med terapeutiske, psykoedukative og udviklings- og læringsorienterede samtaler samt en bred viden om psykisk sårbarhed og psykiatriske diagnoser. I samtalerne tager vi udgangspunkt i din aktuelle livssituation.

Mine psykologfaglige rødder er i den humanistiske, eksistentielle og psykodynamiske psykologi og jeg anvender redskaber fra forskellige terapiretninger ud fra en vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig og dine udfordringer. Jeg arbejder endvidere med vitaliseringspsykologi konkretiseret ved bl.a. Vitaliseringskompasset.

Hvis jeg – i samarbejde med dig – vurderer, at du vil være bedre hjulpet et andet sted, henviser jeg dig videre til andre psykologer i mit netværk eller til andre relevante tilbud.