Profil

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2012. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet i 2017. Siden 2016 har jeg været privatpraktiserende psykolog. Jeg arbejder med individuelle samtaler og med formidling og supervision. Jeg er en del af psykolog-netværket ved Aleris-Hamlet hospitalerne.

I perioden 2013-2016 var jeg ansat ved Aarhus Universitet, hvor jeg har arbejdet med studiestøttende samtaler med studerende, der af forskellige årsager har været udfordret i deres studieliv. Jeg har også arbejdet med formidling af psykologiske temaer og problematikker for studerende og ph.d.-studerende og med kommunikation for medarbejdere. Jeg har desuden været beskæftiget i klinisk praksis og indenfor uddannelsesområdet, hvor jeg har undervist i psykologi.

Tidligere var jeg ansat i det private erhvervsliv indenfor det grafiske fag og IT-området i mellemstore internationale virksomheder i Aarhus.

For til stadighed at give den bedst mulige hjælp til dem, der opsøger mig som psykolog, uddanner jeg mig løbende, og jeg modtager supervision ved anerkendte og erfarne psykologer og supervisorer.

Jeg tilbyder samtaler på dansk eller engelsk i rolige lokaler på Trøjborg, Aarhus N.